Trollingfiske

Trollingfiske

Trollingfiske är en fiskemetod som ger fiskaren en stor chans att fånga de riktigt stora fiskarna. Många gammelgäddor och storvuxna havsöringar har fångats med hjälp av trollingfiske. Enkelt förklarat går trollingfisket ut på att beten dras efter en båt. Förr i tiden användes roddbåtar, men idag använder de flesta sportfiskare motorbåtar. För det mesta används ett stort antal spön med varierande positioner, beten och djup för att maximera chansen att fånga fisk. De flesta trollare använder sig dessutom av ekolod för att granska havsbotten. När man trollar så kryssar man med båten över stora vattenområden. Med trolling kan sportfiskare nå vida vattenvidder som annars kan vara svåra att komma åt.

Trollingfiske efter gädda, öring och lax

Trollingfiske i Sverige

Trollingfiske kan delas in i två huvudtyper – trolling efter fisk som håller till vid havsbotten, samt trolling efter fisk som vistas högre upp. Gädda är ett bra exempel på en fisk som gärna håller till vid botten. Om man trollar efter gädda så bör man sänka linorna så djupt som möjligt och följa botten med betena. Havsöring och lax är pelagiska fiskar, vilket innebär att de rör sig fritt i vattnet samt vistas högre upp. Många erfarna trollare brukar fokusera på att försöka fånga öring och lax. Det är förstås lite svårare att fånga dem då man inte vet på vilket djup de befinner sig.

När man trollar använder man ofta ett stort antal spön med beten som dras efter båten. Vid Vänern, Vättern och många andra sjöar finns det regler om hur många spön man får använda vid trollingfiske, men de flesta erfarna sportfiskare brukar använda ett tiotal spön. Anledningen till att man använder så många spön är för att betena ska spridas över olika djup. När man har många spön kan man dessutom experimentera med flera olika beten samtidigt. För att få betena att sprida sig, samt undvika att de trasslar ihop sig med varandra, använder sportfiskarna sig av en mängd olika redskap.

Redskap och utrustning

Vid trollingfiske blir det mycket belastning på fiskeutrustningen och därför behövs tåliga grejer. De mest självklara redskapen när man trollar är förstås spöna. Spöna bör vara styva och utrustade med rullar som tål hög belastning. Linorna måste vara slitstarka och klara av tunga fångster. För att få betena så djupt som möjligt behövs så kallade djupriggar. Djupriggarna har tunga lod som man fäster linorna vid, och på så sätt når man de djupaste vattnen. Om fisken hugger, lossnar linan från djupriggen. På båtens sidor används så kallade paravaner. Fiskelinorna fästs vid paravanerna och när man kör, dras paravanerna ut från båten. Tack vare dem kan man fiska över större områden.

För att man inte ska behöva stå och hålla i spöna hela tiden, bör båten utrustas med spöhållare. Idag finns det många praktiska spöhållare för trollingfiske, och det är lätt att montera dem på båten. För att undvika att linor trasslar ihop, behövs en trollingmast. Det finns många olika mastmodeller, och vilken typ man väljer beror främst på vad man har för båt. På masten används en så kallad planerboard. Planerboarden fungerar ungefär som paravanerna och gör att linor dras från båten när man kör. Planerboarden har linutlösare, och när fisken hugger så lossnar linan från planerboarden. Många som håller på med trollingfiske brukar använda sig av ekolod. Ekolodet är ovärderligt när man vill analysera djup och hitta intressanta formationer på havsbotten. Till skillnad från vad många tror så används ekolodet vanligtvis inte till att söka fisk.

Fiska med vänner

Trollingfiske är en relativt dyr fiskemetod. Förutom en båt, krävs det en hel del utrustning. Självklart är det fullt möjligt att trolla med ett fåtal spön, men om man vill maximera fångstchanserna är det bäst att använda många spön. Även båtens storlek påverkar fisket – med en större båt kan man nämligen täcka större vattenområden. Många nybörjare inom trollingfiske brukar börja med att använda lite mindre utrustning som de sedan successivt uppgraderar. Många brukar dessutom välja att trolla i grupp. Då kan man dela på kostnaderna och hjälpas åt under fisket. Det finns mycket att hålla reda på när man trollar och då är det bra att inte vara ensam i båten. Dessutom är det kul att fiska tillsammans!